LOON- EN VERHUURBEDRIJF

BERMONDERHOUD

GROND- EN SLOOPWERKEN

ASBESTVERWIJDERING

TERREINVERHARDING

ASFALTWERKZAAMHEDEN

Gebr. de Kreij gaat voor CO2 reductie!

Article posted on Thursday, June, 25th, 2015 at 10:05 am

Gebr. de Kreij gaat voor CO2 reductie!

Steeds meer opdrachtgevers belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2- Prestatieladder. Directie en medewerkers van Gebr. de Kreij willen de uitstoot van CO2 van haar werkzaamheden reduceren.

Om dit te realiseren hebben we in 2015, voor het eerst, de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Onze doelstelling als bedrijf is om in 2016 het CO2 bewust certificaat niveau 3 te bereiken.

Footprint
Doelstellingen

No comments

Leave a Reply

Copyright © 2012 Gebr. de Kreij. All rights reserved.

Designed and developed by MuisHuis Relations