LOON- EN VERHUURBEDRIJF

BERMONDERHOUD

GROND- EN SLOOPWERKEN

ASBESTVERWIJDERING

TERREINVERHARDING

ASFALTWERKZAAMHEDEN

Bedrijfsgegevens

Inmiddels is het bedrijf uitgebreid met diverse werkmaatschappijen, waarin zo’n 50 vaste medewerkers werkzaam zijn.

Copyright © 2012 Gebr. de Kreij. All rights reserved.

Designed and developed by MuisHuis Relations