LOON- EN VERHUURBEDRIJF

BERMONDERHOUD

GROND- EN SLOOPWERKEN

ASBESTVERWIJDERING

TERREINVERHARDING

ASFALTWERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • Grondwerk Weg- en Waterbouw            (Riolering/Bestrating/Doorpersingen)
  • Alle voorkomende sloop- en saneringswerken
  • Loonbedrijf en verhuur van diverse grondverzetmachines en tractoren met kippers en werktuigen
  • Asbestverwijdering
  • Hydraulisch hei- en funderingswerken
  • Gladheidsbestrijding
  • Aanbrengen beschoeiing
  • Onderhoud van terreinen en groenprojecten
  • Werkzaamheden op sportvelden en moeilijk bereikbare plaatsen met aangepaste machines
  • Levering van zand, grond e.d.Copyright © 2012 Gebr. de Kreij. All rights reserved.

Designed and developed by MuisHuis Relations