LOON- EN VERHUURBEDRIJF

BERMONDERHOUD

GROND- EN SLOOPWERKEN

ASBESTVERWIJDERING

TERREINVERHARDING

ASFALTWERKZAAMHEDEN

Historie

De oorsprong van het bedrijf begint bij een veehouderij. De heer K. de Kreij sr. heeft de veehouderij verkocht en hieruit is een loonbedrijf ontstaan, waarbij de eerste “echte” factuur dateert van 1962.

De werkzaamheden bestonden toen uit het maaien en verwerken van gras tot hooi, het dorssen van gewassen, mest rijden en het bewerken van weilanden. Deze werkzaamheden werden eerst nog met paarden uitgevoerd en daarna kwamen de eerste tractoren.

In 1980 werd het bedrijf overgenomen door 2 zonen, de heer C. en de heer J.W. de Kreij. Ook werd de naam veranderd van het bedrijf, nl. Gebr. de Kreij B.V.

In de loop der jaren zijn er ongeveer 30 grondverzetmachines, vrachtwagens, kleine en grote tractoren en werktuigen aangeschaft en groeide het bedrijf aardig uit zijn jasje aan de Parallelweg in Schelluinen.

Er werd in 1993 gestart met de bouw van een nieuw kantoor met werkplaats aan de Nijverheidsweg te Giessenburg, die in 1994 in gebruik is genomen. De werkplaats en de opslag aan de Parallelweg bleven bestaan en de loodsen daar werden vergroot en vernieuwd.

Copyright © 2012 Gebr. de Kreij. All rights reserved.

Designed and developed by MuisHuis Relations